Home Organizacje

Organizacje

02

Organizacje

Jestem członkiem dwóch psychiatrycznych organizacji międzynarodowych: 

The International Marce Society 

Marce to międzynarodowa, interdyscyplinarna organizacja zajmująca się okołoporodowym i poporodowym zdrowiem psychicznym matek, ojców i dzieci.  
Towarzystwo jest organizacją multidyscyplinarna, zrzeszającą psychiatrów, psychologów, pediatrów, położne i pielęgniarki zajmujące się kobietami w ciąży i połogu. Marce stanowi międzynarodową platformę wymiany informacji na temat zdrowia psychicznego oraz dostępnych form terapii, a także bazę wiedzy, w ramach której każdy członek Towarzystwa może zasięgnąć opinii innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego w ciąży i połogu. 

Strona internetowa Towarzystwa: 
https://marcesociety.com 

European College for Neuropsychopharmacology 

ECNP to organizacja międzynarodowa zaangażowana na polu badań czynności mózgu i zachowań człowieka, oraz przekładająca te badania na codzienną praktykę kliniczną, tzn. poprawę leczenia oraz optymalizację zdrowia publicznego. W ramach swojej działalności ECNP wspiera innowacyjne badania w dziedzinie neuropsychofarmakologii, promuje młodych naukowców, dostarcza wytycznych w dziedzinie lepszego leczenia zaburzeń mózgu. Doroczne konferencje ECNP służą przekazywaniu informacji o najnowszych terapiach, lekach i wynikach badań klinicznych prowadzonych w najlepszych ośrodkach na świecie. Dzięki konferencjom członkowie ECNP poznają aktualne osiągnięcia medycyny z zakresu neuropsychiatrii. 

Strona internetowa ECNP: 
https://ecnp.eu 

Exit mobile version