Home AKTUALNOŚCI Kolejne badanie z pierwszym lekiem na autyzm

Kolejne badanie z pierwszym lekiem na autyzm

0
Autyzm należy do grupy zaburzeń neurorozwojowych.

Wazopresyna (inna nazwa: hormon antydiuretyczny) to hormon wydzielany przez przysadkę w warunkach hiperosmolarności płynu zewnątrzkomórkowego. Powoduje wzrost reabsorpcji wody w nerce (zmniejsza utratę wody do moczu) oraz zwęża tętniczki, co zwiększa obwodowy opór naczyniowy i – tym samym – ciśnienie krwi.

Wcześniejsze badania

Ponieważ uważano, że wazopresyna może brać udział w modulacji zachowań społecznych, niedawno pojawiła się hipoteza mówiąca, że hormon ten może stanowić potencjalny cel działania leków na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Aby ją przetestować, zastosowano balowaptan, będący eksperymentalnym antagonistę receptora wazopresyny. W badaniu VANILLA porównywano podanie trzech dawek balowaptanu z placebo, u 223 dorosłych mężczyzn z ASD.

Uczestnicy, którzy przyjęli balowaptan wykazywali zależną od dawki i znamienną statystycznie poprawę w zakresie socjalizacji i komunikacji. Nie pojawiły się żadne działania niepożądane.

Drugie badanie porównywało maksymalną docelową dawkę dzienną doustnego balowaptanu z placebo u 30 dzieci z ASD. Wśród dzieci przyjmujących aktywny lek stwierdzono poprawę zdolności społecznych, zmniejszenie lęku i częstości zachowań stereotypowych. Lek był dobrze tolerowany, a działania niepożądane były minimalne.

Najnowsze badanie

W najnowszym badaniu (o nazwie aV1ation) opublikowanym na przełomie lipca i sierpnia 2022 w JAMA Psychiatry, badacze podawali lek grupie 167 dzieci w wieku 5-17 lat z ASD i IV>70. Uczestników w sposób losowy przydzielono do jednej z dwóch grup: przyjmującej 10 mg balowaptanu lub placebo.

Obserwowano zmianę zachowania dzieci, zgodnie ze skalą 2DC, uwzględniającą objawy społeczne i komunikacji.

Wyniki

Pomiary nie wykazały znamiennej różnicy w punktacji 2DC między grupą balowaptanu i placebo. Skala 2DC była wypełniana zarówno przez rodziców jak i lekarza prowadzącego, dając taki sam wynik.

Osoby zainteresowane tematyką najnowszych informacji naukowych ze świata ADHD zapraszamy na naszą grupę ADHD u dzieciADHD u kobiet oraz ADHD u dorosłych.

Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału na YT, gdzie zajmujemy się tematyką zdrowia psychicznego.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version