Badanie stanu psychicznego kobiet na każdej wizycie lekarskiej

Rekomendacje: Badanie stanu psychicznego kobiet na każdej wizycie lekarskiej

Wysoka częstośc występowania zaburzeń lękowych wreszcie znalazła odzwierciedlenie w wytycznych dotyczących badań przesiewowych.

W związku z tym, że zaburzenia lękowe stanowią najczęstszy problem zdrowotny, powodujący ogromne konsekwencje dla funkcjonowania pacjenta, oraz że częstość tego typu zaburzeń w przebiegu życia kobiet wynosi ok. 40% (co jest wartością dwa razy wyższą, niż u mężczyzn), amerykańska koalicja kobiecych organizacji zdrowotnych i przedstawicieli pacjentek (Women’s Preventive Services Initiative, WPSI) opracowała rekomendacje, dotyczące badań przesiewowych w kierunku zaburzeń lękowych. Rekomendacje te uzyskały właśnie zgodę amerykańskiego Departamentu Zdrowia (odpowiednika Ministerstwa Zdrowia), stając się oficjalnymi rekomendacjami federalnymi.

Zgodnie z rekomendacją, u wszystkich kobiet w wieku od 13 r.ż. na każdej wizycie lekarskiej (u lekarza dowolnej specjalności, przynajmniej raz w roku) należy oceniać poziom lęku.

Powyższe zalecenie obejmuje zarówno dziewczynki w wieku szkolnym, u których często pojawiają się lęki związane z wynikami w szkole, wyglądem, oceną przez rówieśników, wczesną seksualizacją, kulturą konsumencką, ekspozycją w mediach społecznościowych, jak i kobiety w ciąży i w połogu, u których odnotowuje się znacznie wyższą częstość zaburzeń depresyjnych i lękowych, co przekłada się na późniejsze funkcjonowanie dziecka w szkole i w grupie rówieśniczej.

Dolegliwości lękowe silnie pogarszają funkcjonowanie w szkole, pracy i grupie. Mają duży wpływ na relacje społeczne. Są przyczyną dużego odsetka wizyt u lekarzy związanych z nieokreślonymi dolegliwościami, co może prowadzić do wykonywania kosztownej i niepotrzebnej diagnostyki.

Zaburzenia lękowe występują często wspólnie z używaniem substancji psychotropowych, zespołem stresu pourazowego, ale przede wszystkim zaburzeniami depresyjnymi. Szacuje się, że zaburzenia lękowe współwystępują u 56% osób cierpiących na depresję, a ich obecność jest skorelowana z dokonaniem przynajmniej 1 próby samobójczej u pacjentów z tej grupy.

Pomimo dużej częstości zaburzeń lękowych i ich wpływu na funkcjonowanie pacjenta, tylko 20% osób cierpiących na tego typu dolegliwości zgłasza się z nimi do psychiatry.

Do badań rutynowych w kierunku zaburzeń lękowych wykorzystywać można wiele dostępnych narzędzi (testów). Wydaje się, że najwyższą dokładnością charakteryzuje się Skala Lęku Uogólnionego (Generalized Anxiety Disorder Scale), natomiast u kobiet w ciąży i połogu jest to rutynowo stosowana przez nas Edynburska Skala Depresji Poporodowej (polską wersję publikowałem do pobrania tutaj).

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email