sobota, 29 stycznia, 2022
Optymizm jest dobry dla serca

Optymizm jest dobry dla serca

Kolejne badania dowodzą korzystnego wpływu pozytywnego nastawienia na nasze zdrowie

Od dawna wiadomo, że większy optymizm związany jest z mniejszą zapadalnością na choroby i odwrotnie, negatywne nastawienia zwiększa ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych. Pośród zaburzeń, przed którymi chroni pozytywne nastawienie do świata znaleźć można także choroby sercowo-naczyniowe. W niedawno opublikowanej pracy autorzy próbowali natomiast sprawdzić, czy optymizm zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia.

Pracą objęto ponad 100 tys. zdrowych żołnierzy armii amerykańskiej (zarówno mężczyzn jak i kobiet), w średnim wieku 29 lat, u których oceniano optymizm, warunki życia, warunki zdrowotne, zachowania zdrowotne i objawy depresyjne. Po kilku latach (średnio 3,5 roku) u 15 tys. z nich pojawiło się nadciśnienie. Na tym etapie porównywano grupę osób z nowym nadciśnieniem i tych, u których nadciśnienie nie występowało.

Największy optymizm był związany z redukcją ryzyka nadciśnienia o 22%. Wynik ten uzyskano po skorygowaniu danych względem różnych zmiennych dodatkowych, np. początkowego ciśnienia krwi. Różnica w ryzyku rozwinięcia nadciśnienia pozostawała znamienna statystycznie także po wykluczeniu z ocenianej grupy osób, u których nadciśnienie wystąpiło w czasie dwóch pierwszych lat badania oraz po wykluczeniu osób z nieznacznie podwyższonym ciśnieniem na początku badania. Wykazano także związek miedzy stopniem optymizmu, a ryzykiem (im większy optymizm, tym mniejsze ryzyko), co w świecie naukowym jest bardzo silną przesłanką przemawiającą za istnieniem prawdziwej korelacji. Wyższy optymizm był związany z mniejszym ryzykiem nadciśnienia niezależnie od płci, wieku i rasy.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
%d bloggers like this: