Redukcja dawek litu przy porodzie nie jest konieczna

Redukcja dawek litu przy porodzie nie jest konieczna

Istnieje wiele stabilizatorów nastroju stosowanych w chorobie dwubiegunowej, ale w czasie ciąży stosujemy głównie lit.

Lit należy do stabilizatorów nastroju stosowanych u pacjentek z chorobą dwubiegunową, które planują zajście w ciążę. Pomimo jego wpływu na wzrost dziecka (jak pisałem, lit nasila wzrost dziecka w łonie mamy), nie zaobserwowano innych działań niepożądanych stosowania małych dawek litu.

Nadal istnieją jednak kontrowersje, co do tego, czy w przypadku pacjentki leczonej litem należy obniżać dawkę leku przed porodem albo – jak niektórzy postulują – całkowicie go odstawić, aby nie wywołać objawów odstawiennych u dziecka.

W opublikowanej niedawno pracy autorzy dokonali analizy poziomu litu we krwi mamy i noworodka. Poziom litu u mamy oznaczany był przed i po porodzie, natomiast u dziecka w ciągu 24 godzin po porodzie. W sumie uzyskano 233 pomiary litu u mam.

Nie stwierdzono znamiennych statystycznie zmian poziomu litu u kobiet. Poziom litu we krwi noworodka był silnie skorelowany z poziomem u mamy, ale nie stwierdzono, by u noworodków z wyższym poziomem litu pojawiały się jakiekolwiek negatywne konsekwencje obniżania się dawki leku we krwi.

Tym samym autorzy pracy nie zalecają obniżania ani odstawiania litu przed porodem, podkreślają natomiast, że stabilne dawkowanie leku może ochronić mamę przed nawrotem choroby, który byłby szczególnie niebezpieczny w okresie połogu, kiedy ryzyko nawrotu jest najwyższe.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email