sobota, 29 stycznia, 2022
Telomery w depresji

Depresja i stres u mamy nie wpływają na długość telomerów dziecka

Choć depresja mamy z pewnością wpływa na rozwój dziecka, nie odbywa się to poprzez wpływ na długość telomerów

Teomery to końcowe odcinki genów, które od wielu lat uznaje się za markery biologicznego wieku człowieka. Wynika to z faktu, że w trakcie podziałów komórkowych (które następują ze starzeniem się organizmu) dochodzi do stopniowego skracania się telomerów.

Jak wielokrotnie pisałem, depresja i stany lękowe u kobiety w ciąży mają wpływ na rozwój dziecka, co wynika z produkcji hormonów stresu, przede wszystkim kortyzolu.

Z przeprowadzonych dotychczas na niewielkiej grupie matek i dzieci badań wynikało, że depresja i stres mogą powodować skracanie się telomerów u rozwijającego się w łonie dziecka. Jednak badanie przeprowadzone ostatnio na ponad tysiącu dzieci wydaje się przeczyć tym doniesieniom.

Autorzy pobrali leukocyty krwi obwodowej od noworodków, których mamy wypełniły kwestionariusze dotyczące poziomu stresu w ciąży, lęku, depresji, BMI i jakości snu. Pomimo dużej próby osób objętych badaniem (i odpowiedniej siły statystycznej) nie stwierdzono korelacji któregokolwiek z powyższych parametrów z długością teleomerów u dziecka

A zatem jedynym dotychczas udowodnionym mechanizmem wpływu stanu psychicznego ciężarnej na dziecko jest metylacja DNA.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
%d bloggers like this: