hal-gatewood

Stosowanie klozapiny w czasach COVID-19

Klozapina to jeden z najbardziej skutecznych leków przeciwpsychotycznych. Według pracy Huhna i wsp. jest to wręcz najbardziej skuteczny lek w stosunku do objawów negatywnych w schizofrenii, co tłumaczy coraz częściej podnoszące się głosy przemawiające za włączaniem tego leku wcześniej, niż robi się to obecnie. Jak wiadomo jednak, do powikłań stosowania klozapiny należą agranulocytoza i – związane z nią – infekcje.

W związku z powyższym niektórzy autorzy wyrażają swoje zaniepokojenie możliwością zwiększonej częstości występowania zapaleń płuc u pacjentów stosujących klozapinę. Choć należy bardzo silnie podkreślić, że w chwili obecnej brak danych dowodzących tej teorii, proponowanym postępowaniem jest zatem oznaczanie poziomu klozapiny w celu ustalenia minimalnej skutecznej dawki oraz stosowanie powolnego i dostosowanego do pacjenta miareczkowania leku.

W przypadku pacjentów na dawce podtrzymującej klozapiny, zaleca się wezwanie pacjenta i przypomnienie mu, że w przypadku pojawienia się u niego objawów grypopodobnych, należy zgłosić się na wizytę do lekarza, który w takiej sytuacji może zmniejszyć dawkę leku o połowę. Więcej na ten temat można przeczytać w tej publikacji.

Proszę pamiętać, że decyzję o stosowaniu leku podejmuje lekarz, w porozumieniu z pacjentem. W żadnym wypadku nie należy samemu zmniejszać dawki ani odstawiać leku bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email