Szczepienie kobiet w ciąży

Szczepienie kobiet w ciąży i połogu przeciw COVID-19

Pojawiły się zaktualizowane wytyczne amerykańskie dotyczące szczepienia kobiet w ciąży

W związku z trwającymi obecnie na świecie kampaniami szczepionkowymi, mającymi na celu zapewnienie odporności przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, wiele kobiet w ciąży pyta mnie, czy zaleca się szczepienia w ich sytuacji. Ponieważ – wedle mojej wiedzy – brak jest polskich wytycznych, postanowiłem dokonać podsumowania zaktualizowanych wytycznych amerykańskich, wydanych przez Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów (ACOG).

Sytuacja szczepionkowa w Ameryce wygląda w następujący sposób. Dopuszczone do stosowania są 3 szczepionki:

  • Pfizer-Biontech (szczepionka mRNA): do stosowania od 18 r.ż. w postaci 2-dawkowej (odstęp co najmniej 3 tyg = 21 dni)
  • Moderna (szczepionka mRNA): do stosowania od 18 r.ż. w postaci 2-dawkowej (odstęp co najmniej 1 mies. = 28 dni)
  • Jansen Biotech (Johnson & Johnson) (szczepionka wektorowa) do stosowania od 18 r.ż. w postaci 1-dawkowej.

Zalecenia

ACOG zaleca, by szczepieniami objąć kobiety w ciąży.

Należy szczepić kobiety karmiące piersią oraz nie karmiące piersią.

Osoby zainteresowane szczepieniem powinny mieć dostęp do poradnictwa dotyczącego szczepień. Jednak poradnictwo takie nie powinno stanowić konieczności przed szczepieniem, ponieważ mogłoby to tworzyć dodatkowe bariery dla osób chętnych do szczepienia.

Nie należy wymagać wykonania testu ciążowego przed przyjęciem szczepionki.

Nieuzasadnione twierdzenia wiążące szczepionki przeciwko COVID-19 z bezpłodnością zostały wykluczone na polu naukowym. ACOG zaleca szczepienie u wszystkich kobiet, które rozważają zajście w ciążę w przyszłości.

W kolejnych wpisach przedstawię argumentację ACOG, na podstawie której wydano powyższe wytyczne.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email