Ciąża jako czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID

ACOG: Aktualna wiedza nt. zakażenia COVID-19 w ciąży

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 wg ACIP

We wcześniejszym wpisie podałem wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów dotyczące szczepienia kobiet w ciąży. Tym razem przedstawię argumentację Towarzystwa, prowadzącą do wydania powyższych wytycznych.

ACOG podsumowało aktualną wiedzę nt. zakażenia COVID-19 w ciąży stwierdzając, że objawowe pacjentki w ciąży zakażone COVID-19 znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka cięższego przebiegu choroby, w porównaniu do kobiet nie będących w ciąży (co wynika np. z tego badania). Chociaż bezwzględne ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 jest niskie, dane te wskazują na zwiększone ryzyko przyjęcia na OIOM, konieczności wentylacji mechanicznej, zastosowania ECMO i zgonów u kobiet z objawowym zakażeniem. Jeszcze większe ryzyko dotyczy kobiet otyłych i chorujących na cukrzycę. W związku z powyższym, Amerykańska Agencja Kontroli Zakażeń (CDC) dodała ciążę do czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) wydał w związku z tym następujące zalecenia, co do kolejności szczepień:

 1. Faza 1a: pracownicy ochrony zdrowia i pacjenci domów opieki
 2. Faza 1b: osoby w podeszłym wieku (>75 lat) i pracownicy pierwszej linii
 3. Faza 1c: osoby w wieku 65-75 lat, osoby w wieku 16-64 lat z grupy ryzyka (w tym ciąża!) i pozostali pracownicy pierwszej linii
 4. Faza 2: wszystkie inne osoby w wieku >16 lat, które jeszcze nie zostały zaszczepione w poprzednich fazach.

Do schorzeń powodujących przydzielenie do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji obecnie CDC zalicza:

 • ciążę
 • nowotwory
 • przewlekłe choroby nerek
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
 • zespół Downa
 • schorzenia serca (niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie)
 • obniżenie odporności (po przeszczepach narządów litych)
 • otyłość (BMI > 30)
 • palenie tytoniu
 • cukrzycę typu II

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email