Escitalopram na lęk uogólniony

Escitalopram u dzieci z lękiem uogólnionym

Nowa broń do zwalczania lęku u dzieci

Leczenie farmakologiczne zaburzeń lękowych u dzieci ograniczone jest do praktycznie jedynego leku, który posiada rejestrację w tej populacji pacjentów – fluoksetyny. Ponieważ lek ten nie zawsze daje odpowiedni efekt, w drugim rzucie stosuje się również inne leki przeciwlękowe, głównie z grupy SSRI, takie jak np. escitalopram. Istnieje jednak dość ograniczona ilość wiarygodnych danych, na podstawie których można porównywać działanie leków.

W sierpniu tego roku pojawiły się wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania dotyczącego zastosowania tego leku w grupie pacjentów nastoletnich.

Badaniem objęto 50 dzieci, które podzielono na dwie grupy: osoby przyjmujące escitalopram (15-20 mg/d) oraz placebo, przez 8 tygodni. Średni wiek pacjentów wynosił ok. 15 lat. Efekt działania leku oceniano za pomocą pediatrycznej skali lęki PARS.

Wykazano, że escitalopram redukuje objawy lęku lepiej niż placebo. Jednocześnie nie zaobserwowano gorszej tolerancji u pacjentów przyjmujących escitalopram (parametry życiowe, odstęp QT i działania niepożądane w grupie escitalopramu i placebo były takie same).

Wydaje się więc, że escitalopram stanowi skuteczne narzędzie w zwalczaniu zaburzeń lękowych nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email