sobota, 29 stycznia, 2022
Kwas walproinowy coraz rzadziej stosowany u kobiet z chorobą dwubiegunową

Kwas walproinowy coraz rzadziej stosowany u kobiet z chorobą dwubiegunową

W związki z teratogennym działanie kwasu walproinowego jego użycie spada, ale wydaje się, że w niewystarczającym tempie

Kwas walproinowy i jego sole należą do leków najczęściej przepisywanych w chorobie dwubiegunowej. Jednak pierwszym zastosowaniem dla kwasu walproinowego były napady padaczkowe, w przypadku których należy on do leków pierwszego wyboru.

Kilka lat temu dowiedziono, że przyjmowanie kwasu walproinowego w czasie ciąży może powodować wystąpienie wad wrodzonych u płodu, co doprowadziło do znacznego ograniczenia użycia tego leku u pacjentek z chorobą dwubiegunową.

Autorzy opublikowanej miesiąc temu pracy sprawdzili, czy zmiana standardów leczenia rzeczywiście znalazła swoje odzwierciedlenie w lekach przepisywanych kobietom w okresie reprodukcyjnym chorych na chorobę dwubiegunową. W tym celu sprawdzili u ok. 1 tysiąca kobiet w wieku 16-50 lat we Francji. Okazało się, że przed rokiem 2015, kiedy zakazano stosowania kwasu walproinowego u młodych kobiet, lek ten był przepisywany 33% kobiet, podczas gdy po 2015 częstość stosowania leku spadła do ok. 17%.

Kwas walproinowy był tym rzadziej przepisywany, im:

  • później rozpoczęto leczenie (tzn. po 2015)
  • młodsza była kobieta
  • większa była liczba zaostrzeń choroby.

Pomimo, iż – jak widać – częstość użycia kwasu walproinowego u kobiet w wieku reprodukcyjnym znacznie spadła, zastanawiające jest to, że nadal ich odsetek pozostaje znaczący (17%). Zapewne u części z tych pacjentek nie udaje się dobrze kontrolować choroby innymi lekami, ale wydaje się prawdopodobne, że u innej części po prostu nie dokonano jeszcze zmiany leczenia.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
%d bloggers like this: