Metody uśmierzania bólu u noworodka

Metody uśmierzania bólu u noworodka

Karmienie piersią, poza odżywianiem dziecka, zapewnia mu również zmniejszenie lęku i nasilenia bólu

Istnieją sytuacje, kiedy – np. w związku z rutynowymi badaniami czy szczepieniami – konieczne jest przeprowadzenie u dziecka bolesnego zabiegu, np. pobrania krwi. Każda mama wie, że w takiej sytuacji cuda potrafi zdziałać przytulenie dziecka. Ale czy jest to jedyna i najskuteczniejsza metoda uśmierzenia bólu?

Takie pytanie zadali sobie autorzy pracy porównującej 4 metody znieczulenia:

  • karmienie piersią
  • podanie słodkiego płynu
  • umożliwienie ssania piersi (bez mleka)
  • kontakt skóra-do-skóry

Badaniem objęto 226 noworodków urodzonych o czasie, w wieku 24-48 godzin, u których przeprowadzono nakłucie pięty (w celu pobrania krwi). Dzieci podzielono na 5 grup (4 powyższe grupy znieczulenia plus grupa kontrolna, której nie poddawano żadnej interwencji). Do oceny bólu zastosowano skalę Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale.

Wszystkie cztery metody uśmierzania bólu były skuteczne, przy czym najwyższą skuteczność miały podanie słodkiego płynu, karmienie piersią i ssanie piersi. W przypadku wszystkich interwencji stwierdzono skrócenie czasu płaczu i czasu wykonania zabiegu.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email