Niefarmakologiczna pomoc ciężarnym z depresją i lękiem

Niefarmakologiczna pomoc ciężarnym z depresją i lękiem

Van Ravesteyn i współpracownicy opublikowali w czasopiśmie PLoS One pracę (metaanaliza) porównującą niefarmakologiczne formy pomocy kobietom z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. W sumie praca objęła 2779 pacjentek.

Stwierdzono, że najbardziej skuteczną formą pomocy jest psychoterapia (badanie uwzględniało terapię behawioralno-poznawczą i interpersonalną). Interwencje manualne i akupunktura miały umiarkowany wpływ na redukcję objawów u pacjentek, podczas gdy terapia światłem i suplementy diety nie wykazały żadnego efektu.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email