Zwiększona liczba dzieci wymagających intensywnej terapii. Efekt COVID-19?

Zwiększona liczba dzieci z objawami żołądkowymi i zakażeniem COVID-19.

W ostatnich dniach brytyjski NHS (National Health Services, odpowiednik polskiego NFZ) poinformował, że na oddziałach intensywnej terapii w Londynie znalazło się kilkanaścioro dzieci z objawami podobnymi do objawów zakażenia wirusem COVID-19, a także bólami brzucha i zaburzeniami kardiologicznymi. U jednego z dzieci konieczne było zastosowanie urządzenia ECMO (tzw. płuco-serce).

Większość z hospitalizowanych dzieci chorowała wcześniej na chorobę Kawasakiego – zapalenie naczyń krwionośnych średniego kalibru z wytworzeniem tętniakowatych poszerzeń, głównie w obrębie serca. Choroba występuje z częstością 6-10 przypadków na 100,000, nie należy więc do zbyt częstych.

W informacji wystosowanej do lekarzy, NHS pisze, że nie ma jeszcze dowodów na to, iż ciężki stan dzieci związany jest z zakażeniem COVID-19, ponieważ tylko u niektórych hospitalizowanych dzieci potwierdzono aktualną infekcję COVID-19, a u części potwierdzono również wcześniejsze przebycie zakażenia COVID-19. Tym niemniej, zalecenia dla lekarzy brytyjskich mówią o jednoczesnym występowaniu objawów wstrząsu toksycznego i atypowego przebiegu choroby Kawasakiego z parametrami morfotycznymi typowymi dla ciężkiej infekcji COVID-19. Dzieci najczęściej zgłaszały bóle brzucha i objawy żołądkowo-jelitowe.

Powyższe objawy mogą mieć związek ze stwierdzonym współistnieniem objawów ze strony układu pokarmowego u dorosłych, które stwierdzono już wcześniej.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email