COVID-19 u dzieci

COVID-19 u dzieci

Zespół amerykańskiej agencji CDC przeanalizował ostatnio przebieg infekcji wywołanej przez wirusa COVID u dzieci w USA.

Uzyskano dane dotyczące 149.760 potwierdzonych testami przypadków infekcji wirusem w USA, wśród których 2.572 (1,7%) stanowili pacjenci w wieku do 18 r.ż. Niestety tylko w 9,4% przypadków dane zawierały informacje o objawach, chorobach współistniejących (13%) i ewentualnej hospitalizacji (33%). Na podstawie dostępnych danych ustalono, że:

  • U 73% pacjentów pediatrycznych występowały objawy takie jak gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu (w populacji osób w wieku 18-64 lat odsetek ten był wyższy i wynosił 93%)
  • 5,7% pacjentów pediatrycznych było hospitalizowanych (w porównaniu do 10% w populacji 18-64 lat)
  • Odnotowano trzy przypadki śmiertelne.

Powyższe dane potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że u dzieci z infekcją COVID-19 choroba częściej (niż u dorosłych) przebiega bez objawów grypopodobnych, oraz że także w tej grupie wiekowej zdarzają się przypadki poważnego przebiegu choroby. Dlatego zaleca się stosowanie tych samych zasad dystansowania społecznego w tej grupie wiekowej.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email