elderly old senior man sitting, resting his hands on wooden walking stick sitting on couch in living room in house after retirement.

Czy pacjenci z chorobą Parkinsona powinni stosować kanabinoidy?

Ogromna moda na próby stosowania marihuany dotarła także do pacjentów z chorobą Parkinsona

W związku z dużym zainteresowaniem pacjentów, w cyklu publikacji dotyczących użyteczności kanabinoidów w leczeniu chciałbym dziś napisać o dużej metaanalizie (podsumowaniu wielu innych badań) dotyczącej zastosowania kanabinoidów w leczeniu objawów motorycznych i pozamotoryczncyh w chorobie Parkinsona (ChP).

Autorzy pracy sprawdzili, czy kanabinoidy powodują poprawę funkcjonowania pacjentów z ChP. Podsumowano 14 przeprowadzonych na ten temat badań. Niestety nie udało się potwierdzić pozytywnego wpływu kanabinoidów. Tylko jedno badanie z grupą kontrolną (tego typu badania mają najwyższą jakość w nauce) wykazało zmniejszenie nasilenia dyskinez indukowanych przez lewodopę, inne – zmniejszenie nasilenia lęku i amoplitudy drżeń. Pozostałe 3 badania z kontrolą wykazały brak efektu kanabinoidów na objawy motoryczne i pozamotoryczne.

Autorzy podsumowują, że brak jest dowodów na zalecenie stosowania kanabinoidów w chorobie Parkinsona..

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email