Fresh milk in glass on dark wooden tabletop and blurred landscape with cow on meadow. Healthy eating. Rustic style. Space for design.

Recepta na zdrową florę jelitową

Spożywanie niepasteryzowanego mleka ma wpływ na skład flory jelitowej

Jak już kilkakrotnie wspominałem, w świecie neuropsychiatrycznym wiele obecnie mówi się o znaczeniu flory jelitowej i funkcjonowania osi jelito-mózg dla zdrowia psychicznego człowieka. W tym nurcie powstało i powstaje wiele prac oceniających wpływ poszczególnych gatunków bakterii dla rozwoju, czy zmniejszenia nasilenia się dolegliwości i chorób psychicznych. I rzeczywiście, w niektórych przypadkach taki związek udaje się potwierdzić.

W pracy “Recipe for a healthy gut” opublikowanej kilka dni temu, autorzy sprawdzili, w jaki sposób zmienia się flora jelitowa (i stan psychiczny) pod wpływem spożywania niepasteryzowanego mleka. W badaniu uczestniczyły 24 osoby, które brały udział w kursie gotowania prowadzonym w gospodarstwie agroturystycznym.

Uczestnicy przez 12 tygodni kursu pozostawali w gospodarstwie i spożywali produkty tam wytworzone, w tym niepasteryzowane mleko i produkty nabiałowe z niego wyprodukowane. Na początku i końcu badania uczestnicy oddali próbki kału i wypełnili kwestionariusz obejmujący wiele parametrów dotyczących nastroju, lęku i snu.

Po zakończeniu kursu przeprowadzono analizę składu bakteryjnego kału za pomocą sekwencjonowania genetycznego. Stwierdzono znamienny wzrost bakterii z rodzaju Lactobacillus w stosunku do okresu przed badaniem. W kale wykazano również wzrost poziomu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) i walerianianów, a także zwiększenie różnorodności mikroflory.

Nie wykazano jednak wpływu diety na wyniki kwestionariuszy dotyczących depresji, lęku, stresu i zaburzeń snu, co autorzy tłumaczyli tym, że uczestnicy badania byli osobami zdrowymi i powyższe zaburzenia występowały u nich w niewielkim stopniu.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email