Depresja młodzieży

Depresja młodzieży: leki czy psychoterapia?

Mimo niezaprzeczalnej roli psychoterapii w depresji, nie zawsze stanowi ona najlepsze rozwiązanie.

Ten odwieczny problem, dotyczący stosowania leków i psychoterapii (oraz wyższości jednego nad drugim) spędza sen z powiek wielu rodzicom i samym pacjentom. Na pytanie, czy lepiej stosować leki, czy terapię u młodzieży z depresją, spróbowali odpowiedzieć autorzy badania opublikowanego 1 lipca 2020 na łamach Lancet Psychiatry.

Autorzy odnaleźli w bazach danych (PubMed, Embase, Cochrane i inne) 71 publikacji porównujących różne kombinacje leków i/lub terapii, stosowane u dzieci poniżej 18 r.ż. z depresją. W sumie analizą objęto 9,5 tys. dzieci.

Analiza pozwoliła stwierdzić, że najbardziej skuteczną formą leczenia była fluoksetyna plus terapia behawioralno-poznawcza (CBT). To połączenie było prawie 2x bardziej skuteczne niż sama terapia behawioralno-poznawcza i ponad 2x bardziej skuteczne od terapii psychodynamiczne. Tylko fluoksetyna plus CBT oraz sama fluoksetyna były statystycznie bardziej skuteczne (o 2-3x) niż placebo.

Podsumowując autorzy podkreślają, że mimo znamiennego statystycznie wyniku, efekt terapii może być różny u różnych osób, dlatego pacjenci, ich opiekunowie i lekarze powinni każdorazowo samemu oceniać profil skuteczności i tolerancji interwencji.

A zatem – jak zawsze powtarzam – każdy pacjent jest inny i terapia powinna być zawsze indywidualnie dobrana do danej osoby.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email