Skala do oceny lęku

Skala do oceny lęku związanego z COVID-19

Skala CAS pozwala zidentyfikować osoby, które w wyniku pandemii nie radzą sobie z lękiem

W codziennej pracy psychiatrów i terapeutów obserwujemy znaczne nasilenie dolegliwości lękowych u pacjentów, którzy leczyli się wcześniej psychiatrycznie, a także pojawienie się tych dolegliwości u osób, które dotychczas nie musiały korzystać z pomocy psychiatry/terapeuty. Zjawisko to miało wpływ na wprowadzenie w USA zalecenia, by na każdej wizycie lekarskiej dotyczącej kobiety od 13 r.ż. przeprowadzać screening w kierunku zaburzeń lękowych. Efekt ten był jednak dotychczas trudny do zmierzenia.

W odpowiedzi na potrzebę oceny wpływu COVID-19 na aktualny stan człowieka, Sherman Lee opracował Coronavirus Anxiety Scale – krótki kwestionariusz obejmujący 5 pytań, a który pozwala z dość dobrą czułością (90%) i swoistością (85%) wskazać osoby, które przejawiają dysfunkcjonalne (przekraczające możliwości radzenia sobie przez pacjenta) dolegliwości lękowe.

Kwestionariusz został zwalidowany na grupie 775 osób dorosłych. Do niniejszego postu załączam wersję polską kwestionariusza w moim tłumaczeniu.

Wynik 9 lub więcej punktów oznacza, że pacjent ma nasilone dolegliwości lękowe, które związane są z koronawirusem.

Zachęcam wszystkich psychiatrów i terapeutów, którzy śledzą mojego bloga, do korzystania z tego narzędzia.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email