Zalecenia dot. opieki nad kobietami w ciąży w czasie pandemii COVID-19

Zalecenia dot. opieki nad kobietami w ciąży w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 wymaga dostosowania opieki nad ciężarnymi do nowych warunków. W niniejszej pracy umieszczono wytyczne dot. zalecanych zmian.

Przedwczoraj, w piśmie American Journal of Perinatology, pojawiła się praca podsumowująca wiedzę dotyczącą pandemii wirusa COVID-19, ze szczególnym naciskiem na wpływ wirusa na kobiety w ciąży. Autorzy dokładnie opisują proponowane przez nich zmiany w opiece nad ciężarnymi, zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i szpitalnym. Podają także zalecenia dla położników i położnych, dotyczące zasad pracy w poradni:

  • stosowanie co drugiego stanowiska komputerowego,
  • częste mycie powierzchni i rąk,
  • zgłaszanie się pacjentek telefoniczne po przyjeździe pod szpital i wchodzenie do niego dopiero po zaproszeniu telefonicznym przez rejestratorkę,
  • odkładanie przez pacjentki z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem (nie mających pilnych wskazań do konsultacji) wizyt do czasu, gdy zamknie się okno infekcyjne (zazwyczaj 14 dni),
  • noszenie maseczek,
  • kohortowanie pacjentek z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia w specjalnych oddziałach.

Jeśli chodzi o zalecenia dla personelu szpitalnego, odsyłam do publikacji.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email