Mała aktywność fizyczna jako przyczyna depresji

Mała aktywność fizyczna jako przyczyna depresji

Aktywność fizyczna jest bardzo istotna z punktu widzenia zdrowia człowieka, prawda ta obowiązuje również w czasie ciąży.

Mała aktywność fizyczna jest przyczyną wielu chorób człowieka, co znajduje swoje odzwierciedlenie w haśle, które jest obecnie często powtarzane na konferencjach medycznych: “siedzenie to nowe palenie”, co ma oznaczać, że mała aktywność fizyczna zajęła obecnie miejsce palenia tytoniu jako jeden z głównych czynników rozwoju chorób.

Kilka dni temu (5 maja) ukazała się metaanaliza badająca wpływ aktywności fizycznej na ryzyko depresji. Badaniem objęto 597 kobiet, u których począwszy od drugiego trymestru oceniano co miesiąc do porodu, a później po 3 miesiącach i po 6 miesiącach za pomocą odpowiednich skal (EPDS, PRAQ i STAI) nasilenie objawów depresyjnych i lękowych, oraz aktywność fizyczną (skala PPAQ).

Autorzy stwierdzi znaczne ograniczenie aktywności fizycznej od 20 do 32 tygodnia ciąży. Kobiety, które bardziej ograniczyły aktywność (ćwiczenia fizyczne i prace domowe) miały znamiennie większe ryzyko bardziej nasilonych objawów depresyjnych i lękowych.

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania prawidłowego zdrowia, także u kobiety w ciąży. Oczywiście jej intensywność powinna być zawsze dostosowana do możliwości i stanu kobiety. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email